Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG): Mục tiêu của tôi sẽ đưa 40-50 triệu khách du lịch đến Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-01-30
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Là một người luôn hướng về quê hương với trái tim của một doanh nhân yêu nước, dám đi trước đón đầu để đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của đất nước, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về những thành quả và đóng góp của ông sau một năm cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số Xuân 2021 phát hành ngày 30 tháng 1 năm 2021
Từ khóa
Johnathan Hạnh Nguyễn , IPPG , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn