TS. Lý Quí Trung - Giáo sư kiêm nhiệm và Cố vấn cấp cao Trường Đại học Western Sydney, Úc: Tôi thích chia thời gian làm việc của mình ở cả hai quốc gia

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-02-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của TS. Lý Quí Trung - Giáo sư kiêm nhiệm và Cố vấn cấp cao Trường Đại học Western Sydney, Úc về niềm đam mê viết sách, viết báo trên các diễn đàn và trang Facebook cá nhân trong thời gian sống ở Úc và kế hoạch trở về Việt Nam làm cố vấn hay nhà đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sau khi anh ngừng kinh doanh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 622 phát hành ngày 25 tháng 2 năm 2022
Từ khóa
Lý Qúi Trung , Đại học Western Sydney , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn