Ông Đặng Triệu Hòa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Thế Kỷ: Không lấy khó khăn để né tránh trách nhiệm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-06-03
Tác giả
Ngọc Vân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Đặng Triệu Hòa, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sợi Thế Kỷ về trách nhiệm đầy nặng nề của người lãnh đạo doanh nghiệp trong việc dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua những biến cố lớn trên toàn cầu.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 295 phát hành ngày 3 tháng 6 năm 2009
Từ khóa
Đặng Triệu Hòa , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , Công ty CP Sợi Thế Kỷ
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu