Bà Bùi Thị Huệ - CEO Minh Group: Cho nhân viên được phép sai lầm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2022-04-10
Tác giả
Lê Hạnh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Bùi Thị Huệ - CEO Minh Group, người phụ nữ bị xem là "khác người" khi chọn hướng đi không giống ai, hay thật thà đến mức... "ngáo" nhưng lại trở thành người truyền cảm hứng về lối sống đơn giản, chân thành, dám nghĩ, dám làm, dù phải "đi ngược" đám đông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa, trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 625 phát hành ngày 10 tháng 4 năm 2022
Từ khóa
Bùi Thị Huệ , Minh Group , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn