Doanh nhân Phạm Duy Hiếu: Lãnh đạo là gánh vác trách nhiệm thay cho người khác

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-09-24
Tác giả
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Từng là lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, anh Phạm Duy Hiếu - Tổng giám đốc i.Value Holdings, Chủ tịch Startup Vietnam Foundation (SVF) cho biết, trở thành nhà lãnh đạo là một sự lựa chọn, một trong những lựa chọn đó là gánh vác trách nhiệm. “Người lãnh đạo phải trải qua các biến cố và phải dám nhận lãnh trách nhiệm, gánh vác trách nhiệm thay cho người khác”. Tác giả cuốn sách “Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo” đã chia sẻ như vậy trong chương trình “Cuốn sách cuộc đời”.
Số trang
36 phút 16 giây xem.
Từ khóa
Phạm Duy Hiếu , Startup Vietnam Foundation , i.Value Holdings , Cuốn sách cuộc đời , Tôi muốn trở thành lãnh đạo
Trích dẫn
Bộ sưu tập