Ông Nguyễn Thanh Trung - Giám đốc Công ty Tôn Đông Á: Đừng quên tái đầu tư!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-07-08
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Thanh Trung, người sáng lập - giám đốc của Công ty Tôn Đông Á, người đàn ông với tính cách rụt rè, ngần ngại nhưng đằng sau đó là một sức sống rất mạnh, một khao khát lớn lao và cả sự dũng cảm có tính toán chín chắn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 250 phát hành ngày 8 tháng 7 năm 2008
Từ khóa
Nguyễn Thanh Trung , Tôn Đông Á , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu