Bà Trương Thị Thúy Liên - Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên Phát: Thận trọng và biết tiết kiệm là đức tính cần có

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-09-04
Tác giả
Khánh Vân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Trương thị Thúy Liên - Giám đốc Công ty TNHH Liên Phát với Doanh nhân Sài Gòn về dự án xây dựng Trung tâm Nguyên phụ liệu dệt may - da giày Liên Anh tại Dĩ An (Bình Dương), một dự án mà bà dành nhiều tâm huyết thực hiện và được sự ủng hộ của tỉnh Bình Dương cũng như TP. HCM.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 208 phát hành ngày 4 tháng 9 năm 2007
Từ khóa
Trương Thị Thúy Liên , Liên Phát , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu