Ông Nguyễn Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại 289: Phải tự giao trọng trách cho chính mình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-04-03
Tác giả
Phi Anh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại 289 về quyết định tham gia tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII của ông và nguyện vọng của ông trong vai trò người đại diện nhân dân trước Quốc hội về những hoạch định cho tương lai của ngành kinh doanh địa ốc.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 186 phát hành ngày 3 tháng 4 năm 2007
Từ khóa
Nguyễn Mạnh Ninh , 289 , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu