Anh Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu: Trong "nguy" luôn có "cơ"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-02-04
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu về phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở Sao Bắc Đẩu và những kinh nghiệp mà anh tích lũy được trong hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 28 phát hành ngày 4 tháng 2 năm 2009
Từ khóa
Nguyễn Đức Quang , Sao Bắc Đẩu , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu