Ông Ngô Chánh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tùng Vinh: Muốn giữ nhân viên, mình phải là người đồng hành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2009-07-22
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Ngô Chánh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Tùng Vinh về công việc quản lý kinh doanh tại Công ty Tùng Vinh của anh cùng những chia sẻ của anh về kinh nghiệm trong kinh doanh lĩnh vực sản phẩm nghệ thuật.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 52 phát hành ngày 22 tháng 7 năm 2009
Từ khóa
Ngô Chánh , Tùng Vinh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu