Ông David Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (WWS): Tôi theo đuổi VWS vì tâm huyết và trách nhiệm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2018-11-21
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của ông David Dương, một doanh nhân Việt kiều Mỹ về nước thành lập Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions) về kế hoạch đầu tư công nghệ mới để xử lý rác, góp phần cải thiện môi trường TP.HCM và kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng trong cuộc sống của ông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 515 phát hành ngày 21 tháng 11 năm 2018
Từ khóa
David Dương , doanh nghiệp , WWS , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn