Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cơ khí Kềm Nghĩa: Những ước mơ luôn thôi thúc tôi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-08-29
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cơ khí Kềm Nghĩa với Doanh nhân Sài Gòn về "cái duyên" đưa anh đến với cây kềm cắt móng và quyết định của anh khi thay đổi logo thương hiệu lẫn mẫu mã bao bì của Kềm Nghĩa.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 158 phát hành ngày 29 tháng 8 năm 2006
Từ khóa
Nguyễn Minh Tuấn , Kềm Nghĩa , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu