Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Intimex (Intimex Group): Giữ được uy tín thì kinh doanh toàn cầu không khó

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2022-08-25
Tác giả
Phương Hà
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Là một doanh nghiệp năng động, đầu tư chiều sâu và định hướng đột phá lợi nhuận với phương châm "uy tín là hàng đầu" với giá trị cốt lõi "Uy tín - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, doanh nhân Đỗ Hà Nam đã đưa Intimex Group trở thành doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cà phê nhân lớn nhất Việt Nam, xuất khẩu điều nhân, hồ tiêu sản lượng lớn vào 62 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 634 phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2022
Từ khóa
Đỗ Hà Nam , Intimex Group , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn