Ông Nguyễn Văn Phước - Sáng lập First News - Trí Việt, Hạt giống tâm hồn: Sống nhân nghĩa, giúp người là giúp mình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-06-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Văn Phước - Nhà sáng lập của First New - Trí Việt, lắng nghe ông chia sẻ về những triết lý sống trong tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" trong bối cảnh giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 608 phát hành ngày 25 tháng 6 năm 2021
Từ khóa
Nguyễn Văn Phước , Trí Việt , Hạt giống tâm hồn , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu