Doanh nhân Đặng Huy Trứ (1825-1874)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2023-07-20
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Đặng Huy Trứ cho nền kinh tế Việt Nam
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Đặng Huy Trứ , doanh nhân xưa , Cảm Hiếu Đường , Ty Bình Chuẩn , ông tổ nghề nhiếp ảnh Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu