Ông Hùng Trần - Nhà sáng lập GOT IT: Tôi luôn chọn người giỏi hơn mình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2018-08-29
Tác giả
Thanh Nhã
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân trẻ Hùng Trần, một trong những người Việt khởi nghiệp thành công ở Silicon Valley thông qua mô hình kinh tế chia sẻ với Got It.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 503 + 504 phát hành ngày 29 tháng 8 năm 2018
Từ khóa
Hùng Trần , GOT IT , doanh nhân Việt Nam , khởi nghiệp
Trích dẫn