Người lãnh đạo phải biết nâng đỡ cảm xúc nhân viên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-08-20
Tác giả
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
“Người quản lý, lãnh đạo phải biết kiểm soát cảm xúc bản thân, đồng thời cũng phải biết cách tương tác, nâng đỡ cảm xúc của nhân viên những lúc họ bế tắc. Trong công tác quản trị, tôi luôn chọn cách đối diện và đối thoại khi cần thiết…”. Bà Nhan Húc Quân - Tổng giám đốc Công ty Bao bì Giấy nhôm New Toyo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Sách Doanh nhân đã chia sẻ như vậy trong chương trình “Cuốn sách cuộc đời”. Chương trình do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và Công ty CP Tập đoàn Hành Trình Kim Cương thực hiện, nhằm lan toả mạnh mẽ văn hóa đọc và viết sách trong cộng đồng.
Số trang
26 phút 35 giây xem
Từ khóa
Nhan Húc Quân , Công ty New Toyo Việt Nam , Phép màu để vượt lên chính mình , Cuốn sách cuộc đời
Trích dẫn
Bộ sưu tập