Ông Trần Anh Tuấn - Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu: Phải kiến tạo hệ sinh thái công nghệ để phát triển

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-10-03
Tác giả
Tuyết Ân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trao đổi của Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu Trần Anh Tuấn với Doanh Nhân Sài Gòn về những ảnh hưởng của xu thế công nghiệp 4.0 đối với các công ty công nghệ, nhà cung cấp giải pháp và những giải pháp thích nghi của Sao Bắc Đẩu trước xu hướng này trong vài năm qua.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 508 phát hành ngày 3 tháng 10 năm 2018
Từ khóa
Trần Anh Tuấn , Sao Bắc Đẩu , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn