Ông Nguyễn Quốc Phú - Chủ tịch Công ty CP Biofarms Việt Nam: Mong sao nông dân thành doanh nhân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-12-07
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Cùng nghe những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Quốc Phú - Chủ tịch Công ty CP Biofarms VietNam, người doanh nhân đã phải nhượng lại công thức sản xuất bánh mì của thương hiệu V Bread chỉ để thực hiện những kế hoạch phát triển nông sản Việt trở thành một thương hiệu còn đang dang dở.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 419 phát hành ngày 7 tháng 12 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Quốc Phú , Biofarms , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu