Bà Phạm Thị Mỹ Lệ - Tổng giám đốc Công ty Le & Associates: Kinh doanh phải tính đường dài

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-07-15
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Phạm Thị Mỹ Lệ - Tổng giám đốc Công ty Le & Associates về quyết định từ bỏ con đường nhà giáo để theo đuổi nghiệp kinh doanh cùng những khó khăn mà chị đã trải qua trên con đường kinh doanh của Le & Associates.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 51 phát hành ngày 15 tháng 7 năm 2009
Từ khóa
Phạm Thị Mỹ Lệ , Công ty Le & Associates , nữ doanh nhân , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu