Doanh nhân Việt Nam từ giữa Thế kỷ XIX đến năm 1945

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-23
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Sự du nhập của chủ nghĩa tư bản Pháp vào Việt Nam theo con đường thực dân vào nửa cuối thế kỷ XIX đã tác động sâu sắc đến tầng lớp thương nhân bản xứ. Doanh nhân Việt Nam nhanh chóng tiếp cận và áp dụng cung cách kinh doanh từ những thương gia nước ngoài đến làm ăn, buôn bán tại Việt Nam.
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
thực dân , thương nhân Việt Nam , Công binh xưởng Ba Son , Ngân hàng Đông Dương , Đông Kinh Nghĩa Thục , Phan Chu Trinh , Giang hải luân thuyền Bạch Thái Công ty
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu