TS. Lý Tùng Hiếu: Triết lý kinh doanh của Lương Văn Can có giá trị ở mọi thời đại

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-11-28
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Lương Văn Can là một chí sĩ yêu nước mà TS. Lý Tùng Hiếu - giảng viên Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM - rất yêu mến, cảm phục. Bởi không chỉ toàn tâm toàn ý, hy sinh tất cả để phụng sự cho đại nghĩa, cụ còn là một nhà nho yêu nước theo lối riêng với những triết lý kinh doanh đúng ở mọi thời đại.
Số trang
6 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Lý Tùng Hiếu , Lương Văn Can , Triết lý kinh doanh
Trích dẫn