Ông Sadaharu Kato - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam: Chúng tôi luôn mong đóng góp vào sự an toàn của người Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-07-04
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Sadaharu Kato - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam, vị doanh nhân Nhật Bản đã có gần 20 năm ở vị trí lãnh đạo Công ty ở Mỹ, Nhật Bản và vài quốc gia khác nhưng nay ông lại được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam với một tâm thế đầy lạc quan.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 552 phát hành ngày 4 tháng 7 năm 2019
Từ khóa
Sadaharu Kato , Bridgestone Việt Nam , doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn