Bà Lã Thị Lan - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM, Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc: 50% thời gian của tôi dành cho công tác xã hội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-04-13
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những nhận định của doanh nhân Lã Thị Lan về những ưu thế và nhược điểm của phụ nữ trong việc quản trị kinh doanh cùng những chia sẻ của bà về động lực khiến bà tích cực tham gia các công tác xã hội.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 385 phát hành ngày 13 tháng 4 năm 2016
Từ khóa
Lã Thị Lan , Tập đoàn Tiến Lộc , Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu