Ông Phạm Minh Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP phát hành sách TP. HCM: Tự mãn sẽ tụt hậu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-10-04
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với 40 năm hoạt động trong lĩnh vực phát hành sách, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) Phạm Minh Thuận chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn những thành tích đáng tự hào chứ không tự mãn của Fahasa trong năm 2017.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 459 phát hành ngày 4 tháng 10 năm 2017
Từ khóa
Phạm Minh Thuận , FAHASHA , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn