Thuật lãnh đạo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-01-22
Tác giả
Hòa Nhân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Lao động
Tóm tắt
Bồi dưỡng tố chất lãnh đạo không phải là việc có thể làm trong một sớm một chiều, mà cần phải tích lũy qua thời gian. Trau dồi kỹ năng một cách đúng đắn là chúng ta đã thành công được một nửa. Một nửa còn lại chính là việc chúng ta áp dụng được vào thực tiễn những gì mình đã học. Thuật lãnh đạo - một trong 4 tập của bộ Tứ thư lãnh đạo do tác giả Hòa Nhân biên soạn liệt kê những tố chất của một người lãnh đạo và hướng dẫn cách tích lũy, trau dồi và rèn luyện những tố chất ấy, biến chúng thành kỹ năng để trở thành một lãnh đạo giỏi. Đây là một trong những cuốn sách hay về kỹ năng lãnh đạo nên đọc.
Số trang
35 phút 21 giây nghe.
Từ khóa
Thuật lãnh đạo , Hòa Nhân , kỹ năng lãnh đạo , Tứ thư lãnh đạo , sách hay
Trích dẫn
Bộ sưu tập