Ông Hsu Yu Lin - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Phát: Luôn giữ tâm cảnh bình hòa

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-09-27
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Xem Việt Nam là quê hương thứ hai sau 22 năm lập nghiệp, Ông Hsu Yu Lin - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đại Phát chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về quảng thời gian khởi nghiệp và xây dựng Công ty Đại Phát.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 458 phát hành ngày 27 tháng 9 năm 2017
Từ khóa
Hsu Yu Lin , Công ty TNHH Thực phẩm Đại Phát , doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn