Quản lý chuỗi cung ứng theo SCOR Model: Cần hiểu những thách thức

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-09-06
Tác giả
Trương Tấn Tòng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Tổng giám đốc 3D Smart Solutions Trương Tấn Tòng về ứng dụng phương pháp Scor Model trong quản lý chuỗi cung ứng đang được các doanh nghiệp trên thế giới. áp dụng.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Trương Tấn Tòng , 3D Smart Solutions , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , Scor Model
Trích dẫn