Case study F&B hậu Covid: Chuyển mình để “sống sót” và phát triển

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-11-26
Tác giả
Hoàng Tùng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những cảm nhận và suy nghĩ của CEO, Founder Chuỗi Pizza Home và Bếp trên mây Cloud Cook Hoàng Tùng khi đọc bộ sách HBR Onpoint 2021 - Sức bật sau khủng hoảng, trong thời gian đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.
Số trang
5 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Hoàng Tùng , Chuỗi Pizza Home , Bếp trên mây Cloud Cook , HBR Onpoint 2021 - Sức bật sau khủng hoảng , doanh nghiệp
Trích dẫn