Chị Hoàng Thị Hồng Nhạn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Khải Phát: Biết từ chối vẫn thành công

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-05-27
Tác giả
Bích Hồng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Hoàng Thị Hồng Nhạn - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Khải Phát, người phụ nữ dám gầy dựng một công ty chuyên sản xuất sắt thép khi mới 27 tuổi và nghe chị chia sẻ kinh nghiệm được đúc kết trong ba chữ "biết từ chối".
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 44 phát hành ngày 27 tháng 5 năm 2009
Từ khóa
Hoàng Thị Hồng Nhạn , Khải Phát , nữ doanh nhân
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu