Vận dụng sách lược của người xưa để khởi nghiệp thành công

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-09-17
Tác giả
Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Từng áp dụng sách lược của người xưa vào kinh doanh và thành công, anh Phan Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo tồn NFT Ngọc Linh cho biết: “Kinh doanh thành công là một quá trình vừa đàm phán, chiến đấu và cũng phải áp dụng thuật dùng người đắc nhân tâm”. Tác giả sách '46 sách lược để khởi nghiệp thành công' đã chia sẻ như vậy trong chương trình “Cuốn sách cuộc đời”.
Số trang
Video clip dài 27 phút 34 giây, trong chương trình booktalk "Cuốn sách cuộc đời" do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Công ty CP Tập đoàn Hành Trình Kim Cương phối hợp sản xuất.
Từ khóa
Phan Ngọc Dũng , 46 sách lược để khởi nghiệp thành công , cuốn sách cuộc đời
Trích dẫn
Bộ sưu tập