Bà Lương Thị Duy Hiếu - Phó tổng giám đốc BlueScope Buildings: Vị trí không quan trọng bằng một công việc yêu thích

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-06-14
Tác giả
Mạnh Dương
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Lương Thị Duy Hiếu - Phó tổng giám đốc BlueScope Buildings với Doanh nhân Sài Gòn về khát vọng truyền đạt những kinh nghiệm của chị cho các bạn trẻ Việt Nam và dự định dấn thân vào ngành thép Việt Nam hiện đang cạnh tranh khốc liệt của chị.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 147 phát hành 14 tháng 6 năm 2006
Từ khóa
Lương Thị Duy Hiếu , BlueScope Buildings , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu