Lương y - tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long: Đừng chú tâm làm giàu, mọi cái sẽ suôn sẻ"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-01-05
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn lương y Nguyễn Hữu Khai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long về quảng đường kinh doanh thăng trầm của anh với ba lần trắng tay và bí quyết của ông giúp Tập đoàn Y dược Bảo Long phát triển bền vững như hiện nay.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 76 phát hành ngày 5 tháng 1 năm 2005
Từ khóa
Nguyễn Hữu Khai , Bảo Long , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu