Sách giúp tôi dám ước mơ, thay đổi cuộc đời

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-02-11
Tác giả
Dương Tống
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nhận định của doanh nhân Dương Tống - CEO HomeNext Corp về vai trò và lợi ích của việc đọc sách đối với người doanh nhân trong công việc và cuộc sống.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Dương Tống , HomeNext Corp , doanh nhân Việt Nam , văn hóa đọc
Trích dẫn