Bí quyết của tôi là….

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-09-03
Tác giả
Nguyễn Tuấn Quỳnh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Bí quyết thành công trong kinh doanh của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn Nguyễn Tuấn Quỳnh sau nhiều năm điều hành nhiều doanh nghiệp khác nhau
Số trang
4 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Tuấn Quỳnh , Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn , Doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , Bí quyết thành công
Trích dẫn