Ông Trịnh Thành Nhơn - Tổng giám đốc Công ty Mỹ phẩm Quốc tế ICC: Dạ Lan - Bài học sai lầm bán thương hiệu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-04-06
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Ít ai biết con người này đã bao lần "ngụp lặn" trước "sóng gió" của thương trường để rồi lại vươn lên bằng hai bàn tay trắng...
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 87 phát hành ngày 6 tháng 4 năm 2005
Từ khóa
Trịnh Thành Nhơn , ICC , Dạ Lan , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu