Tiến sĩ Phan Thanh Long - Tổng giám đốc Rex Hotel Saigon: Nếu chúng ta hết lòng vì khách hàng thì khách hàng sẽ không bao giờ bỏ chúng ta

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-09-26
Tác giả
Hoàng Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trao đổi của tiến sĩ Phan Thanh Long - Tổng giám đốc Rex Hotel Saigon với Báo Doanh Nhân Sài Gòn về cách giữ được lòng trung thành của khách hàng với Rex Hotel Saigon.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 559 phát hành ngày 26 tháng 9 năm 2019
Từ khóa
Phan Thanh Long , khách sạn Rex , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn