Ông Lại Minh Duy - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch TST: Giải thưởng càng uy tín, chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-10-17
Tác giả
Vân Phương
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Lại Minh Duy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Du lịch TST tourist về những câu chuyện thương hiệu, thị trường, những điều tâm đắc và cả trách nhiệm khi đón nhận những giải thưởng mang đẳng cấp khu vực và thế giới mang lại.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 559 phát hành ngày 17 tháng 10 năm 2019
Từ khóa
Lại Minh Duy , TST , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu