Ông Nguyễn Thành Vinh - Chủ tịch HĐQT Sir Tailor: Nếu không thay đổi, sẽ mãi làm thuê

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-10-19
Tác giả
Lê Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Thành Vinh - Chủ tịch HĐQT Sir Tailor về quyết định lấn sang lĩnh vực thời trang khi đang làm cung ứng nguồn nguyên liệu may mặc của ông và định hướng vươn ra thế giới của Sir Tailor sau những bài học kinh nghiệm mà ông tích lũy được khi hình thành và phát triển Sir Tailor.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 412 phát hành ngày 19 tháng 10 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Thành Vinh , Sir Tailor , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu