Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh: Những cuộc "dạo chơi" đầy mạo hiểm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-05-24
Tác giả
Tuyết Ân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
"Tập đoàn Thiên Minh (TMG) đã làm rất nhiều việc để đảm bảo vị trí số 1 về du lịch trải nghiệm. Quan điểm đó cũng sẽ đưa TMG đi vào những lĩnh vực lợi thế để phát triển nhanh hơn, tham gia sâu vào chuỗi du lịch bền vững của Việt Nam" - ông Trần Trọng Kiên, người sáng lập TMG nói với Doanh Nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in DOanh nhân Sài Gòn số 440 phát hành ngày 24 tháng 5 năm 2017
Từ khóa
Trần Trọng Kiên , Thiên Minh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn