Doanh nhân viết sách: khó khăn nhưng đạt được nhiều lợi ích

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-10-27
Tác giả
Nguyễn Anh Dũng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Anh Dũng - CEO Công ty CP SBooks về những khó khăn và lợi ích khi doanh nhân viết sách.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Anh Dũng , SBooks , Doanh nhân viết sách , Sách doanh nhân , Sách khởi nghiệp
Trích dẫn