Bản lĩnh kinh doanh quốc tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-01-20
Tác giả
Phan Minh Thông
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Phan Minh Thông - Chủ tịch Phúc Sinh Group về kinh nghiệm của anh khi bàn chuyện kinh doanh với các đối tác nước ngoài.
Số trang
5 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Phan Minh Thông , Phúc Sinh Group , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn