Ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Triển Vọng: Nhìn ngắn hạn thì khó đi đường dài

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-06-13
Tác giả
Nguyên Bảo - Hải Âu
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Triển Vọng, người đàn ông đã đưa Sài Gòn Triển Vọng từ vỏn vẹn chỉ vài nhân viên trở thành thương hiệu đáng tin cậy trong lĩnh vực dịch vụ quản lý bất động sản, vốn từ lâu là phần việc của các nhà quản lý nước ngoài, sau gần 10 năm phát triển.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 492 phát hành ngày 13 tháng 6 năm 2018
Từ khóa
Nguyễn Tiến Dũng , Sài Gòn Triển Vọng , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn