“Lòng biết ơn” chính là “phép màu”

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-08-14
Tác giả
Võ Thị Thúy Hiền
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Phó tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Tân Phước Võ Thị Thúy Hiền về tác phẩm "Phép màu của lòng biết đơn" do chính chị sáng tác.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Võ Thị Thúy Hiền , Công ty CP Bất động sản Tân Phước , Phép màu của lòng biết ơn , nữ doanh nhân
Trích dẫn