Ông Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty CP Vũ Trụ Xanh: Cần sự chung tay của nhiều doanh nghiệp để giúp người nghèo

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-04-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nghe những chia sẻ của doanh nhân Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty CP Vũ Trụ Xanh - người sáng chế chiếc máy phát gạo thông minh (ATM gạo) trong những ngày cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 581 phát hành ngày 25 tháng 4 năm 2020
Từ khóa
Hoàng Tuấn Anh , Vũ Trụ Xanh , doanh nhân Việt Nam , khởi nghiệp
Trích dẫn