Bà Lê Thanh Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Cơ Phát - COPHACO: Mạo hiểm có tính toán

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-01-22
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Lê Thanh Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Cơ Phát - COPHACO với Doanh nhân Sài Gòn về ý định truyền lại sự nghiệp kinh doanh của Cophaco cho con cái và hành trình mấy chục năm gầy dựng sự nghiệp qua lời kể của bà.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 228 phát hành ngày 22 tháng 1 năm 2008
Từ khóa
Lê Thanh Nguyên , Cơ Phát , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu