Ông Hàng Vay Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Hương: Không sử dụng từ "bão hòa" để nói về thị trường

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-10-07
Tác giả
Phương Hà
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Hàng Vay Chi - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Hương về thương hiệu mì ăn liền Hương Việt và tầm nhìn của ông trong việc xuất khẩu các sản phẩm của Công ty CP Việt Hương.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 361 phát hành ngày 7 tháng 10 năm 2015
Từ khóa
Hàng Vay Chi , Công ty CP Việt Hương , Thương hiệu Việt , doanh nhân Việt Nam , Jeans Việt Hồng
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu