Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL) Nguyễn Nhất Minh: Đồng thuận phải trên cơ sở đồng lợi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-10-28
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Đạt danh hiệu "Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu năm 2009", Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL) Nguyễn Nhất Minh chia sẻ niềm vui với Báo Doanh nhân Sài Gòn khi nhận được danh hiệu này suốt ba năm liền cùng tầm nhìn của ông cho tương lai của VBL.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 66 phát hành ngày 28 tháng 10 năm 2009
Từ khóa
Nguyễn Nhất Minh , VBL , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu