Anh Nguyễn Thanh Long - Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Quận 10: Kinh doanh vì sức khỏe cộng đồng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-02-25
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Thanh Long - Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Quận 10, người doanh nhân đã đạt được danh hiệu "Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu" trong ba năm liền trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm, từ năm 2006 đến năm 2008.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 31 phát hành ngày 25 tháng 2 năm 2009
Từ khóa
Nguyễn Thanh Long , Dược phẩm Quận 10 , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu