Ông Nguyễn Đức Thịnh - Chủ tịch Công ty CP Music One: Kinh doanh để nuôi nghệ thuật

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-04-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Đức Thịnh - Chủ tịch Công ty CP Music One về niềm đam mê anh nhạc trong kinh doanh và nguyên nhân khiến anh thành lập Music One - Opera House thành một điểm đến cho người yêu nhạc, cùng những lời khuyên mà anh dành cho các doanh nghiệp startup trong lĩnh vực âm nhạc tại Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 603 phát hành ngày 25 tháng 4 năm 2021.
Từ khóa
Nguyễn Đức Thịnh , Music One , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp , khởi nghiệp
Trích dẫn